Közgazdaságtan

Államadóság Kezelő Központ Részvénytársaság

A honlapon a központi költségvetés aktuális adósága mellett a kötvényekről, állampapír indexekről ad tájékoztatást
 

Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Az oldalon a munkaerőpiaccal kapcsolatos fontos linkek találhatók, melyek a munkáltatókra, illetve az álláskeresőkre vonatkozó információs oldalakra mutatnak. Az aktuális sajtóanyagok mellett a különböző munkaügyi központok kommunikációs munkatársainak közvetlen elérhetőségét, a kormány foglalkoztatáspolitikai feladatait, valamint a hazai munkaerőpiaccal kapcsolatos elemzéseket teszi elérhetővé.
 

Bureau of Economic Analysis National Account Data

A honlapon megtalálható minden olyan cikk és adat, ami megjelent a Survey of Current Businessben: pl. nemzetközi kereskedelemre és beruházásokra, ipari és gazdasági növekedésre vonatkozó adatok, egyéni jövedelmek és munkapiaci változók idősorai és regionális adatok.
 

Bureau of Labor Statistics

Hozzáférhetővé teszi a munkaügyi adatokat: foglalkoztatottság, munkanélküliség, árak, fizetések, életkörülmények, termelés.
 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Ez a Web-oldal a civil szervezetek szemszögéből szolgáltat naprakész információt európai uniós kérdésekről. Annak ellenére, hogy csupán két navigációs nyelv van, hivatalos dokumentumaink az EU összes hivatalos nyelvén olvashatóak. A rendelkezésre álló többnyelvű EU-s információforrásokra mutató hiperhivatkozások segítségével különféle témákban tájékozódhat.
 

Federal Reserve Economic Data

Pénzügyi adatok jól használható forrása: megtalálhatók rajta az USA múltbeli gazdasági és pénzügyi adatai, emellett a napi kamatlábak, valutaárfolyamok, fizetési-mérlegadatok és árindexek is.
 

Fedstats

Ez az oldal kapcsolatot teremt több mint 70 kormányzati intézménnyel, melyek statisztikai információt szolgáltatnak. A forrásokat témakörök vagy intézmények szerint lehet rendezni.
 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

A legfrissebb gazdasági rendeletek, hírek mellett gazdasági elemzések, befektetések, külkereskedelmi mutatókat tartalmaz. Emellett többek között vállalkozások számára elérhető forrásokról ad tájékoztatást. Beszámol az elérhető EU-s támogatásokról, a jogharmonizációról, mely mindenkor érvényes kormányhatározat ütemterve szerint folyik.
 

Gazdasági Versenyhivatal

Ezen a lapon olvashatók a Versenyhivatal határozatai, tanácskozások anyagai, a GVH kiadványai, országgyűlési beszámolók.
 

Közbeszerzések Tanácsa

A közbeszerzéssel kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze. A közbeszerzési törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok közlésén túl elérhetővé teszi a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó iratmintákat, erről a lapról tovább juthatunk a közbeszerzéssel kapcsolatos nemzetközi oldalakra. Pl.: http://simap.europa.eu - a tagállamok közbeszerzésekkel kapcsolatos hasznos oldalai http://ted.publications.eu.int/official - A TED (Tenders Electonic Daily) a közösségi szintű közbeszerzések hirdetményeinek adatbázisa és keresője.
 

közgazdász.lap.hu

Általános linkgyűjtemény a közgazdaságtan területén (költségvetés, tőzsde, gazdaságpolitika, marketing, GDP, adó- és bankrendszer, infláció, közgazdász társaságok, gazdasági kamerák, önkormányzatok gazdasága, e-gazdaság, hálózati gazdaság, közgazdasági eszmék…)
 

Központi Statisztikai Hivatal

Az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, népességének alakulására vonatkozó hivatalos adatokat a KSH teszi közzé. Az elektronikus tájékoztatás lehetőségeit kihasználva, formailag és esetenként tartalmilag is megújult táblarendszer érhető el a KSH honlapján: STADAT. A több mint 300 tábla részletes, mélyreható képet nyújt hazánk utolsó tíz-tizenöt évének számokkal leírható állapotáról. A táblák statikusak, adatait folyamatosan aktualizálják, s az adatjavításokat visszamenőlegesen korrigálják. Az egyes táblák értelmezéséhez módszertani útmutató nyújt segítséget.
 

Magyar Nemzeti Bank

A honlapon megtalálhatók a pénzügyet érintő aktuális adatok, statisztikák, devizaárfolyamok, jegybanki kamatok, az inflációs mérlegek... Itt olvasható az MNB története, etikai kódexe, alapszabályzata, és a legújabb jegybanki törvény. Táblakészlettel rendelkezik a legújabb gazdasági és pénzügyi folyamatokról. Oldaláról letölthetők a legfrissebb MNB-tanulmányok.
 

MATARKA

A szolgáltatás magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékeit tartalmazza. A felsorolt folyóiratok tartalomjegyzékeit lehet böngészni, vagy a teljes anyagban lehet cím és szerzô szerint keresni. Ha a /megtalált, böngészett/ cikk(ek) az interneten teljes szöveggel elérhető(k), akkor a teljes szöveghez ugrópont(ok) vezet(nek).
 

MTA Világgazdasági Kutató Intézet

A honlapról elérhetők kutatóintézet kiadványai: Working Papers, (a tanulmányok 2000-től teljes szöveggel elérhetők, a 1991-2000-ben megjelent számok címei láthatók), Kihívások (2000-től elérhető teljes szöveggel), Műhelytanulmányok (2002-től tölthető le teljes szöveggel).
 

Statistical Abstracts of the United States

Ez az oldal tartalmazza a legfrissebb népesség-nyilvántartási adatokat. Gazdasági összeírásokkal, a szegénységgel, lakáskörülményekkel, jövedelmekkel is foglalkozik. Kereshetünk a kormányzati pénzügyek, mezőgazdaság, építőipar, feldolgozóipar, logisztika, bel- és külkereskedelem adatai között is.
 

Szocioweb

A magyar vonatkozású szociológiai irodalom válogatott bibliográfiai adatbázisa 1970-2005 között.